Tiráž

APLIKACE PRÁVA je nový bezplatný elektronický právní časopis určený pro právní praxi i dalším zájemcům z řad laické veřejnosti se zájmem o právo.

Smyslem časopisu APLIKACE PRÁVA je být podnětem pro soudní praxi, zejména rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu ČR i Ústavního soudu ČR, pro jejichž vysokou kvalitu je nezbytná odborná oponentura i zdroj nových právních názorů.
Časopis vychází v elektronické formě jednou za 3 měsíce.

Šéfredaktor: Mgr. Martin Chalupa
Redakční rada: JUDr. Luboš Chalupa, JUDr. Věra Chandrycká

Značka APLIKACE PRÁVA a veškeré publikované materiály včetně obsahu webových stránek jsou ve vlastnictví vydavatele (JUDr. Luboš Chalupa) a jsou chráněné autorským právem. Další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu uveřejněného v časopise APLIKACE PRÁVA (tištěnou i elektronickou formou) je možná pouze s uvedenou citací autora, názvu a čísla časopisu.

Časopis APLIKACE PRÁVA je registrován v Českém národním středisku ISSN Národní technické knihovny (ISSN 2336-5560).

Přihlášení