Kontakt

Aktuální vydání časopisu č. 4/2020 (ze dne 6.2.2021)

aplikace prava 4 2020

APLIKACE PRÁVA

Vydavatel JUDr. Luboš Chalupa, advokátní kancelář

Křižíkova 156, 186 00 Praha 8
Časopis vychází jednou za 3 měsíce. © Všechna práva vyhrazena. 
Jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu
uveřejněného v časopise APLIKACE PRÁVA (tištěnou i elektronickou formou) je možná pouze
s uvedenou citací autora, názvu a čísla časopisu.

Přihlášení